Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

EVOPAPIR DB d.o.o. je u potpunosti opredeljen za zaštitu životne sredine i za ostarivanje takvog sistema menadžmenta kvalitetom unutar organizacije, koji odgovara svim zainteresovanim stranama i omogućuje neprekidan razvoj.

EVOPAPIR DB d.o.o. je posvećen vrhunskom kvalitetu u svakom pogledu. U praksi dosledno sprovodi princip da, pored poslovnih rezultata, u svoje prioritete uvrstava što odgovorniji odnos prema opštevažećim ciljevima zaštite životne sredine i dobrobiti društva u celini, lokalne zajednice, svojih poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana.

Osnovne postavke koncepta našeg sistema kvaliteta i zaštite životne sredine su:

  • sprečavanje zagađenja
  • dosledna primena svih relevantnih propisa
  • prilagođavanje trendovima
  • stalna aktivnost na redovnom preispitivanju i usavršavanju sistema kvaliteta i sistema upravljanja zaštitom životne sredine od strane najvišeg rukovodstva.

Svoju opredeljenost za postizanje realnih ciljeva u zaštiti životne sredine promovišemo pridržavanjem zakonskih propisa i selektivnim sakupljanjem otpada, a ciljeve sistema kvaliteta određujemo prema principima naše organizacije.

Stalnim obrazovanjem i obukom zaposlenih, podižemo nivo znanja, svesti i odgovornosti za kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti, i radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine.

Misija EVOPAPIR DB d.o.o.-a je da pomaže rad svih organizacija nudeći im kvalitetna sredstva i alate u procesu čišćenja.
Naša vizija je da ovu misiju proširimo i da imamo mogućnosti obavljati je na celoj teritoriji Republike Srbije.

EVOPAPIR sertifikat
EVOPAPIR sertifikat zaštita životne sredine