Domestos 750ml

Dezinfekciona tečnost za WC školjke, odvodne cevi u kupatilima, za podove i druge ravne površine u kupatilima i kuhinjama (koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem), za dezinfekciju krpa i sunđera (koji ne dolaze u kontakt sa hranom i pićem), za dezinfekciju i izbeljivanje belog veša. Biocidni proizvod se koristi, pored domaćinstva, i u drugim javnim i industrijskim objektima.

Pakovanje: 750ml
Sastav: 4,8% (m/m Natrijum hipohlorit-dezinficijens; nejonski surfakant (<5%), katjonski srfakant (<5%); miris.