UBRUSI ZA "AUTOCUT" SISTEME

“Autocut” papirni ubrusi za ruke su namenjeni za upotrebu sa držačima sa AUTOCUT sistemom (LUCART, TORK, KIMBERLY) = dozator ubrusa sa mehanizmom koji seče rolnu i dozira list po list.

Veliku moć upijanja čini ove papirne ubruse za ruke veoma efikasnim, dok ih AUTOCUT sistem čini izuzetno ekonomičnim za sve javne i poslovne objekte, pogotovo one sa velikom frekvencijom.