Kanta za smeće „papiruša”

Idealna za odlaganje papirnog otpada
Dimenzije: 30x27x27cm

*artikal je dostupan u više boja